ALV 18 oktober

Zoals aangekondigd in de Smesj, zal de ALV dit jaar op 18 oktober om 20.00 plaatsvinden in de toneelzaal in Het Spant. Dit jaar zullen Lotte, Manóach en Daniël herkiesbaar zijn voor hun functies. Annet Zweeren zal dit jaar verkiesbaar zijn als jeugd coördinator en niet meer als algemeen bestuurslid. Harm Versluis (secretariaat) en Lisanne Dijkmans (wedstrijdsecretariaat) zullen als nieuwe toevoegingen voor het bestuur verkiesbaar zijn.

Naast de verkiezingen van bestuursleden zal de contributie voor komend seizoen worden vastgesteld en het afgelopen seizoen zullen met elkaar evalueren. Ook willen we alvast een start maken met nadenken over het 50-jarig jubileum dat eraan komt!

We hopen vele van jullie te zien 18 oktober!

Het Bestuur