ALV: Nieuw bestuur in actie!

Beste AVVA leden,

Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse ALV weer en sindsdien is het bestuur behoorlijk gewijzigd van samenstelling. Na jaren met veel plezier hun bestuursfunctie uitgeoefend te hebben zijn Marco de Kruyk (penningmeester), Ties Kuiper (jeugdcoördinator) en Jaco Verheij (voorzitter/scheidsrechtercoördinator) afgetreden als bestuurslid. Zij hebben dit kunnen doen omdat hun opvolgers stonden te trappelen van ongeduld om de achtergelaten leemte op te vullen. Aangezien we alle vertrouwen in deze opvolging hebben laten zij het bestuur met een goed en gerust gevoel achter zich.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is hiermee als volgt:
Voorzitter en wedstrijdsecretaris: Lotte Schiphof
Penningmeester: Manoach den Hertog
Jeugdcoördinator: Ruben het Lam
Scheidsrechtercoördinator: Daniël de Wit
Secretaris: Sietse van den Berg
Algemeen bestuurslid: Annet Zweeren

Komende tijd staan er meteen een aantal uitdagingen te wachten, dus het nieuwe bestuur kan vol aan de bak. Hierover volgt te zijner tijd ongetwijfeld bericht.

Namens de aftredende bestuursleden: veel succes en plezier bij het leiden van onze prachtige en bloeiende volleybalvereniging!