Belangrijk! Corona Protocol Nevobo/AVVA

Alle teams zijn inmiddels weer een aantal weken aan het trainen. Vorige week publiceerde de Nevobo het protocol voor indoor volleybal. Hieronder volgt een samenvatting en een uitwerking van het protocol specifiek voor AVVA. We willen met klem vragen om onderstaande goed door te lezen en dit ook binnen je team te delen en te bespreken. Hopelijk kan mede door deze maatregelen, de competitie komend seizoen ‘gewoon’ volledig doorgaan. Laten we hier allemaal ons steentje aan bijdragen!

Samenvatting Protocol Nevobo
Alle verenigingen dienen op hun website de regels van hun sporthal/kantine te publiceren. Check dus voordat je naar een wedstrijd gaat de website van de vereniging voor de meest recente informatie.
De zaalwachten functioneren de gehele dag als corona-coördinatoren. Zij zijn die dag dus meer specifiek verantwoordelijk om na te gaan of de maatregelen worden nageleefd. Ook informeren zij de tegenstanders en scheidsrechters bij binnenkomst over de specifiek geldende regels van de vereniging/sporthal/beheerder.

Algemene RIVM richtlijnen blijven van kracht zoals we deze inmiddels allemaal kennen. Aanvullend heeft de Nevobo voor volleybaltrainingen en -wedstrijden opgenomen:

Positief geteste spelers

Als een speler positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid/GGD. Gedurende de eventueel opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, laat dit dan zo spoedig mogelijk(!) weten aan Lisanne Dijkmans (ws@avva-ameide.nl). Zij zal samen met het betreffende team een oplossing zoeken in overleg met de Nevobo.

 

Toeschouwers

 

Schoonmaken

De zaalwachten zijn de personen die op de wedstrijddag de netten, palen e.d. klaarzetten en daarna zullen desinfecteren. Bij het wisselen van speelveld dient de spelersbank schoongemaakt te worden. Schoonmaakmiddelen op de bank en bij tellerstafel aanwezig. Ontsmet je handen na het gebruik van de tablet voor het DWF en aan het eind van de wedstrijd dien je de tellerstafel, scheidsrechtersstoel, volleybalpalen, spelersbank en
dergelijke schoonmaken.

Kom indien mogelijk omgekleed naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen. Als je na de wedstrijd nog wilt blijven dien je eerst te douchen.

Het advies is om een mondkapje te gebruiken als er met meerdere volwassenen in de auto naar wedstrijden gereden wordt.

Specifieke maatregelen AVVA / Het Spant

Het is al met al weer een heel verhaal met richtlijnen en afspraken. Besef dat u/jij hoofdverantwoordelijk bent voor de naleving hiervan. Dit wordt gedaan om zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Spreek elkaar dus aan indien nodig zodat we met z’n allen zolang mogelijk kunnen blijven volleyballen!

Met sportieve groet,
Het bestuur van AVVA