Coronamaatregelen per 6 november

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Inmiddels is jullie waarschijnlijk bekend dat vanaf zaterdag 6 november 2021 een coronatoegangsbewijs verplicht zal zijn voor sporters en toeschouwers van binnensporten. Kort samengevat houdt dit in dat iedereen vanaf 18 jaar die in Het Spant wil komen volleyballen (of kijken) zijn of haar QR-code moet laten scannen.

Op thuisdagen vanaf zaterdag 6 november zal iedereen vanaf 18 jaar bij de ingang van Het Spant gecontroleerd worden op de QR-code. Houdt deze dus samen met een ID-bewijs bij de hand als je naar binnen gaat. Bij andere verenigingen zal dit op een vergelijkbare manier gaan. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de website van de tegenstander. Een advies vanuit het bestuur aan jeugdspelers is om een ID-bewijs of spelerskaart bij de hand te houden bij een uitwedstrijd, omdat het inschatten van leeftijd soms lastig is.

Voor trainingsavonden geldt dat bij de seniorenteams de aanvoerder verantwoordelijk is om te controleren of alle personen die trainen (los van de trainers) een geldige QR-code hebben. Bij jeugdteams zijn de trainers ervoor verantwoordelijk dat eventuele toeschouwers van de training een geldige QR-code hebben. Bij jeugdteams hoeven spelers onder de 18 jaar niet gecontroleerd te worden.

Zowel wij als de Nevobo begrijpen dat deze maatregel voor sommige teams ingrijpend kan zijn. Het zou zomaar kunnen dat wedstrijden vlak van tevoren worden gewijzigd of afgezegd. Wij willen daarom vragen aan alle teams om flexibel om te gaan met wijzigingsverzoeken vanuit andere verenigingen, maar om ook tijdig aan Lisanne door te geven als er echt geen team op de been gebracht kan worden en er een wedstrijd gewijzigd kan worden.

Een laatste opmerking die waarschijnlijk ten overvloede is: volg netjes aanwijzingen op van degenen die de coronamaatregelen handhaven! De keuze voor deze maatregelen komt niet vanuit hen.

Mochten er nog vragen zijn, kan er altijd contact opgenomen worden met een bestuurslid.

Met vriendelijke groet,
Namens het AVVA bestuur,
Lotte Schiphof
Voorzitter AVVA