Mutaties in het bestuur

Beste AVVA leden,

Er zijn recentelijk een aantal mutaties geweest in het bestuur. We zijn zeer verheugd dat we als bestuur, na het vertrek van Emmely en Lianne, verse krachten hebben mogen verwelkomen die ons gaan ondersteunen. Omdat er geen ALV gepland is binnenkort en we deze nieuwe vrijwilligers de kans willen geven om te kijken wat het bestuurswerk inhoudt, is het nog niet als “officieel” verkozen bestuurslid, maar in de praktijk zullen de werkzaamheden die daarbij horen wel gewoon uitgevoerd worden. Nu is de lezer natuurlijk nieuwsgierig over wie we het hebben…het betreft Lotte Schiphof die het wedstrijdsecretariaat op zich zal nemen en Sietse van den Berg die het secretariaat zal gaan doen.

We willen hen beide via deze weg nogmaals van harte welkom heten in het bestuur en hopen dat jullie een leuke tijd gaan beleven in het bestuur. We hebben hier alle vertrouwen in, want los van de klusjes die gedaan moeten worden is het regelmatig ook hartstikke gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur. Heel veel succes en plezier!

Met vriendelijke groet,
Bestuur AVVA