Vrienden van AVVA

Beste AVVA leden, oud-leden, supporters en overige betrokkenen,

Afgelopen week is er een mailing de deur uitgegaan met betrekking tot het nieuwe AVVA initiatief: “Vrienden van AVVA”.

Met deze vrienden willen we uitgaven kunnen bekostigen die we anders niet zouden kunnen doen. Per seizoen zullen we een doel bepalen en communiceren; voor komend seizoen is gekozen voor de aankoop van nieuwe ballen voor de trainingen en de wedstrijden. Goede volleyballen zijn behoorlijk duur, vandaar dat we heel veel vrienden kunnen gebruiken.

Iedereen kan lid worden van deze vrienden van AVVA; dus ook AVVA leden zijn van harte welkom bij deze groep mensen die AVVA een warm hart toe dragen. De kosten zijn € 15,00 per seizoen. We zullen de leden verzoeken dit aan het einde van ieder seizoen te voldoen, zodat de contributie en deze bijdrage niet tegelijkertijd betaald moeten worden. Als tegenprestatie wordt je uiteraard uitgenodigd voor de AVVA BBQ die we ieder jaar als seizoensafsluiting organiseren op de laatste competitiedag. Overigens wordt hier voor iedereen wel een eigen bijdrage van € 10,00 voor gevraagd, maar dat is nog altijd € 5,00 voordeliger dan hetgeen we in rekening brengen bij niet (vrienden van) AVVA leden.

Om aan te melden hoef je als AVVA lid alleen even je naam door te geven en als niet AVVA lid de volgende gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Dit kan via: voorzitter@avva-ameide.nl.

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al binnen, maar we hopen dat er nog zeer veel mogen volgen! Vraag dus gerust ouders, familie, buren en vrienden of zij ook lid willen worden van de sympathieke vriendenclub van AVVA.

Met vriendelijke groet,
Bestuur AVVA